Molenzorg
Korbeek-Lo (Bierbeek), Vlaams-Brabant
<p>Kleine Molen<br />Papiermoleken</p>
Het gebouw op de plaats van de in 1914 vernielde molen. Foto: Willem Jans, 25.05.2014
Naam

Kleine Molen
Papiermoleken

Ligging Oaselaan
3360 Korbeek-Lo (Bierbeek)

na 1977: grondgebied Leuven
op de Molen- of Parkbeek
kadasterpercelen B387 en 388a
(te Korbeek-Lo)


toon op kaart
Geo positie 50.860882, 4.740851
Eigenaar Privaat
Gebouwd voor 1472 / voor 1775 / 1864
Type Onderslag watermolen
Functie Papiermolen, later wasserij
Kenmerken Bakstenen gebouw
Gevlucht/Rad Onderslagrad (verwijderd)
Inrichting Verwijderd
Toestand Vervallen
Molenaar Geen
Openingstijden Niet toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

De Kleine Molen of het Papiermoleken lag 20 meter stroomopwaarts van de Oaselaan op de Molen- of Parkbeek. Tot aan de gemeentefusies van 1977 lag de molen op het grondgebied van Korbeek-Lo. Dan volgde een tweedeling: het landelijk gedeelte ging over naar Bierbeek, het meer bebouwde gedeelte (waaronder ook het Papiere Molenken) ging over naar de stad Leuven.

 

Op een kaart uit 1596 wordt "de moelen opt vuelen broeck" in het gehucht Touerloe (Overlo) afgebeeld. Deze watermolen vormde vanaf 1472 een afzonderlijk vol leen, los van het Hof van Overlo. Het leen van de watermolen omvatte naast de molen een woonhuis, een bakoven en stallen, twee stukken beemd langs de Molenbeek en een vijver. De toenmalige molen werd afgebroken tussen 1675 en 1722.

 

Hij werd opnieuw opgericht voor 1775 als een papiermolen. In 1865 werd het molengebouw (op het kadasterperceel B387) afgebroken en volledig herbouwd (op het perceel B388a), maar bleef in werking als papier- en kartonmolen op waterkracht.

 

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Adolphe Massaer-Meyer Adolphe, boekdrukker te Leuven
- 14.08.1848, verkoop: a) Belpair-Teichman Alfonsius Hypolite, ingenieur te Antwerpen, b) Belpair Alfred Jules, ingenieur te Antwerpen en c) Belpair Jan-Baptist Ferdinand, minderjarige te Antwerpen (notaris Van Boekel)
- 24.04.1868, verkoop: Joos Alexander, kartonfabrikant te Korbeek-Lo (notaris Roberti)
- 22.04.1883, verkoop: Blijckaerts-Streel Petrus Henricus, zonder beroep te Korbeek-Lo (notaris Van der Auwera - vervallen fabriek)
- 18.08.1892, erfenis: a) Blijckaerts Henriette en b) Blijckaerts Lucie, te Beauvechain (overlijden van Petrus Blijckaerts)
- 1902, mutatie: Blijckaerts Lucie, zonder beroep te Beauvechain
- 02.10.1912, verkoop: De Lantsheer-Blijckaerts Joseph Marie Jean, geneesheer te Beauvechain (notaris Hollanders)

 

In de herbouwde watermolen (1864) werd niet enkel papier, maar ook en zelfs steeds meer karton vervaardigd. Bij de verkoop in 1883 was de fabriek al buiten werking.

In 1885 werd de vervallen papier- en kartonfabriek omgevormd in een waterwolwasserij ("lavoir de laine mû par eau") en in 1900 in een aluminiumgieterij met wateraandrijving. In 1914 brandde het gebouw af. Bij de heropbouw werd het gebouw niet meer als watermolen ingericht.

 

De bypass en de molenvijver zijn er nog steeds. Het verval op de Molen- of Parkbeek bedraagt 1 meter. Het Papiere Molenken hangt nu af van de psychiatrische kliniek Sint-Camilius in Korbeek-Lo (Bierbeek). Het is een huis waar bepaalde patiënten die gaan ontslagen worden een tijdje worden opgevangen voor ze terug naar huis kunnen.

 

De vallei van de Molenbeek heeft een zeer hoge natuurwaarde. Het is een strook van drassige en bosrijke percelen met weelderige kruidengroei die Lovenjoel en Korbeek-Lo met Heverlee verbindt. De omgeving van het Papieren moleken is tevens een belangrijk waterwinningsgebied.

 

Lieven DENEWET, Urbain RADELET & Herman HOLEMANS

<p>Kleine Molen<br />Papiermoleken</p>

De nog bestaande bypass. Foto: Willem Jans, 25.05.2014

<p>Kleine Molen<br />Papiermoleken</p>

De nog bestaande bypass. Foto: Mina De Vis

<p>Kleine Molen<br />Papiermoleken</p>

De Molen- of Parkbeek. Foto: Willem Jans, 25.05.2014

Literatuur

A. Meulemans, "De Leuvense watermolens in Eigen Schoon en de Brabander", jaargang 46, nr. 1-2, 1963, p. 34-37.
A. Meulemans, "Leuvense Ambachten. De Maalders", in: Eigen Schoon en de Brabander, XLVII, 1964, p. 271-300:
M. Tits, "De Leuvense watermolens in Mededelingen van de Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving", jaarboek 1986, p. 3-5, 23-26.
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961.
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993.
G. Vandegoor, "Leuven", 1998.
E. Van Even, "Louvain dans le passé et le présent", Leuven, 1895.
Open monumentendag Korbeek-Lo, diverse brochures, 8 september 1996
Wandelen in Bierbeek, Bierbeek, 1980
Wandelen in Bierbeek, Bierbeek, 1987
Gemeente Bierbeek, map Documentatie en Historiek
Bierbeekse kroniek, Heemkundige kring Bierbeek, 1978
Jansen, J.E. , Bierbeek, schets eener historische beschrijving, drukkerij Meulemans-De Preter, Leuven, 1906
De Seyn, Eug., Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten, Uitgeverij Brepols, Turnhout
Gemeenten van België, geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, Gemeentekrediet van België, 1980
't Parks Maandschrift, Heverlee, 1906
Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het Cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur deel 1, Provincie Brabant - Arrondissement Leuven
van Uytven, R., Leuven, de beste stad van Brabant, geschiedenis van het stadsgewest Leuven omstreeks 1600, Stadsbestuur Leuven, Leuven, 1980.

Persberichten
Raymond Billen, "Vertellers bundelen oude verhalen over vernieuwde watermolens", Het Nieuwsblad, 22.10.2016.

Mailberichten
Willem Jans, 29.05.2014.


Laatst bijgewerkt: zondag 23 oktober 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens